HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 LUẬT ĐẤT ĐAI – GIÁ ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (Áp dụng từ 01/7).

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII, ngày 29-11-2013 Quốc hội đã thông qua … HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 LUẬT ĐẤT ĐAI – GIÁ ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (Áp dụng từ 01/7).
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại kỳ họp thứ 6, Khóa XIII, ngày 29-11-2013 Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014).

luat-dat-dai-luat-nha-o1

Giá bìa : 350,000đ

Theo đó, những điểm nổi bật nhất trong Luật Đất đai mới là mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; khắc phục hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất một cách tràn lan; Đặc biệt, Luật Đất đai đã đổi mới vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất rất chi tiết và bổ sung những quy định rất quan trọng như: Quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất; khi thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới cụ thể như sau: NĐ số 188/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;NĐ số 84/2013/NĐ-CP ngày 25-7-2013 quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư; TT số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14-10-2013 quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; TT số 26/2013/TT-BTNMTngày 26-9-2013 hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp; TT số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25-10-2013 định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai; TT số 16/2013/TT-BXD ngày 16-10-2013 ngày 16-10-2013 sửa đổi, bổ sung về nội dung Thiết kế đô thị;NĐ số 121/2013/NĐ-CP ngày 10-10-2013 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản…

NỘI DUNG CHÍNH

Luật Phá sản số 51/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 19/6/2014 tại kỳ họp thứ 7, Khóa XIII (gồm 09 chương, 133 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Luật quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và việc sửa đổi Luật phá sản; góp phần quan trọng trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho quá trình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã…

luat doanh nhgiep

Giá bìa : 335,000đ

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ mới về vay vốn ngân hàng, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp… Cụ thể như sau: Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 Hướng dẫn về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 01/6/2014 Về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương. Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 Về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. CT số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…
Để giúp nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, chính sách ưu đãi của nhà nước… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT PHÁ SẢN (Hiệu lực từ 01/01/2015)
CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, VAY VỐN ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN
DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ DOANH NGHIỆP

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014.

Phần 2: LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015).

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN.

Phần 4: GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN & CHÍNH SÁCH VAY VỐN ƯU ĐÃI TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ DOANH NGHIỆP.

Phần 5: QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP.

Phần 6: QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG & CUNG ỨNG DỊCH VỤ.

Phần 7: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, HÓA ĐƠN, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s